צמחי בונסאי


בונסאי )צמח במגש) היא אומנות גידול שיחים לא מדובר בשיחים ננסים אלה בטיפול נכון של חיתוך ענפים ושורשים במטרה לדמות עצים עתיקים בטבע . אומנות הבונסאי התחילה בסין ועברה ליפן והם ניסו להבין מה הפרמטרים שגורמים לעצים עתיקים בטבע להיות כל כך יפים ואת אותם מסקנות הם ישמו על עצי הבונסאי