בונסאי (צמח במגש) היא אומנות גידול שיחים. לא מדובר בשיחים ננסים אלה בטיפול נכון של חיתוך ענפים ושורשים במטרה לדמות עצים עתיקים בטבע. אומנות הבונסאי התחילה בסין ועברה ליפן והם ניסו להבין מה הפרמטרים שגורמים לעצים עתיקים בטבע להיות כל כך יפים ואת אותם מסקנות הם ישמו על עצי הבונסאי