בוגונוולאה משפחת הלילניים במקור מברזיל השקייה בינונית שמש מלאה. רגיש לקור הזןבוגונוולאה חלקה גלברה עמיד יותר לקור ופורח גם בחורף. דישון kf30+מי הומוס אחת ל3 חודשים תוספת ברזל


  • משלוח: